burnid coaching & training

Wat is onze visie en stijl van coachen?

In onze coachtrajecten ligt de nadruk op coachvragen en de betekenis die jij, je team of de organisatie heeft.

Kennismaking

We starten na een kennismakingsgesprek met verschillende coachsessies waarin de coachvraag centraal staat.

Praktisch

We werken vanuit praktijkervaringen en starten vanuit het ‘waarom’.

En dan ‘wat‘ je als individu of als groep wilt bereiken.

Door het gesprek met elkaar zullen we al samenwerkend vast gaan stellen ‘hoe’ dat is te realiseren.

Verlangens en ambities

We richten ons op verlangens en ambities. De talenten van jou of je team komen tot ontwikkeling.

Met elkaar spreken we acties af die je hieraan kan verbinden. Je kunt er dan praktisch zelf mee aan de slag in de dagelijkse praktijk.

Everlien van Blijderveen

coach & trainer

Bijzonder Burnid

  • Enthousiast
  • Betrokken
  • Gedreven

Een coachtraject bij Burnid is uniek. Net als jij.

De naam Burnid

Spreek uit [Beurn] [ie] [dee]

De naam Burnid staat voor de vlam van jouw hart en kwaliteiten weer laten branden (burn). Te vaak voelen mensen zich afgebrand of uitgeblust. Het vuur is voor ons niet iets met verwoestende kracht, maar met warmte en licht. 

Id staat voor identiteit. Jouw identiteit bestaat uit wie jij bent en mag zijn met jouw unieke talenten.

Laat het onverwachte van elke dag onbevangen bij je binnen,
of het zich nu aandient als verdriet of vreugde.

Het schept ruimte in ons hart. (…)
Zo leren we dankbaar te zijn voor ons leven en dat te delen met anderen.

– Henri Nouwen